Selecteer een pagina

Disclaimer

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet of overeenkomst. Indien de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of entiteit is wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is. Wij kunnen niet instaan noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen. Indien je dit bericht per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij je om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en dit bericht te vernietigen. Dank voor je medewerking.